De Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap

Naast het verwerven en beheren van natuurgebiedjes en landschapselementen onderneemt de Stichting ook andere activiteiten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het landschap.

Wandelpadenkaart Groesbeek
In aansluiting op de naamgeving van de onverharde paden in Groesbeek hebben wij een wandelpadenkaart uitgebracht. Daarop staan de toegankelijke paden met naam en toenaam (= een korte uitleg over de herkomst van de naam) vermeld. In juni 2013 is een geheel herziene uitgave uitgebracht. De kaart kost 3,50 euro en is te koop bij de VVV's Groesbeek en Nijmegen, Bruna Groesbeek en enkele Groesbeekse campings. Voor afname van grotere aantallen kaarten kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Cultuurhistorie: publicatie van 'Een natte bedoening'
Medio maart 2012 verscheen 'Een natte bedoening, kleine geschiedenis van De Horst, De Bruuk en het Schildbroek'. In dit boekje schetst Paul Thissen een beeld van de ontginningsgeschiedenis van het lage, natte deel van Groesbeek. Aan de hand van getekende kaarten worden de veranderingen zichtbaar gemaakt en toegelicht. Dat het tot ver in de 20ste eeuw nog een natte bedoening was, blijkt ook de jeugdherinneringen die opgetekend staan in dit kleurrijke boekje. Te koop bij de VVV Groesbeek.

Naamgeving onverharde paden
De geschiedenis van Groesbeek is terug te vinden in de namen van de onverharde paden waar het gebied zo rijk aan is. Soms zijn het historische namen die ook op oude kaarten genoemd worden. Vaker gaat het om niet-officiƫle, plaatselijke namen die in de loop van de tijd door omwonenden aan paden zijn gegeven. De Stichting heeft het initiatief genomen om deze namen vast te leggen en daarmee de kleurrijke geschiedenis van het gebied levend te houden. Dit is gedaan in overleg met de eigenaren van de paden, omwonenden en heemkundekring. Voor paden waarvan geen naam bekend was is een nieuwe, passende naam gekozen. Met medewerking van de grondeigenaren zijn naambordjes bij de paden geplaatst.