Nieuw! Na de kaart van Groesbeek is ook de Wandelpadenkaart Ooijpolder en Duffelt onlangs geactualiseerd en herdrukt. Hierop staan alle voor wandelaars toegankelijke paden in het buitengebied, zowel binnendijks als in de uiterwaarden.

De Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap

Bezoekers welkom
De door ons beheerde gebiedjes zijn waar mogelijk vrij toegankelijk voor bezoekers. Ook lopen er wandelroutes langs of doorheen en plaatsen we zitbanken en informatiepanelen.
Op de pagina Terreinbeheer vindt u meer informatie over de ligging, inrichting en beheerresultaten van de natuurpercelen en andere door ons beheerde landschapselementen zoals hagen, houtwallen en overharde paden met bermen.

Wandelpadenkaarten
Meer info over onze gebruiksvriendelijke wandelpadenkaarten en verkooppunten vindt u hier