Nieuws

Voorzitter benoemd
(20 juni 2021)
Het bestuur heeft op 16 juni Iris Niemeijer tot voorzitter benoemd. Daarmee is voorzien in de vacature die door het terugtreden van Gert Nieuwboer was ontstaan. Iris is sinds 2015 lid van het bestuur. In het dagelijks leven is zij werkzaam als ecoloog met een eigen adviesbureau.

Nieuw bestuurslid
(12 januari 2021)
Nadat Gert Nieuwboer, na acht jaar bestuurslidmaatschap, eind 2020 aangaf terug te willen treden, hebben we gelukkig snel in de opvolging kunnen voorzien. Cyril Liebrand, ecologisch adviseur en o.a. gespecialiseerd in ecologisch dijkbeheer, gaat het bestuur versterken.

Verdroging bedreigt natte natuur
(12 januari 2021)
Nieuw op deze website is een artikel dat eind vorig jaar in het Groesbeeks Milieujournaal is gepubliceerd over de gevolgen van de droogte van de afgelopen drie jaar op de vegetatie van natte natuurpercelen zoals Schildbroek, Slumke en Kaalbroek.

Nieuwe uitgave Wandelpadenkaart Ooijpolder en Duffelt
(18 oktober 2020)
Onze wandelpadenkaarten voorzien in een behoefte. Zeker nu mensen vaker hun eigen omgeving gaan verkennen tijdens een ommetje of wandeling. Na de Groesbeekse kaart is nu ook de Wandelpadenkaart Ooijpolder en Duffelt herzien. De kaart is weer helemaal actueel, toegevoegd zijn de schouwpaden rond Leuth die sinds kort voor wandelaars zijn opengesteld. De kaart is voor 3,50 euro te koop bij o.a. VVV Nijmegen en Groesbeek en Primera in Beek.

Reactie op plan zonnepark Boersteeg
(16 juli 2020)
In het kader van het partneroverleg natuur en landschap van de gemeente Berg en Dal hebben wij een reactie gegeven op het plan voor een zonnepark nabij de Boersteeg, gepland pal naast de EVZ Nederrijk-Brandenberg waar o.a. de das, patrijs en veldleeuwerik nog voorkomen. Wij vinden dat een dergelijk, op deze locatie, landschappelijk zeer ingrijpend plan alleen aanvaardbaar is, indien er stevige maatregelen ten behoeve van de natuur worden genomen.

Vrijwilligerswerk in de natuur
(16 juli 2020)
De vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek zijn sinds kort weer actief in natuur en landschap, met inachtneming van de corona-regels. Ze werken regelmatig op onze terreinen. Heb je zin om 1x per maand op zaterdagochtend de handen uit de mouwen te steken, meld je dan als vrijwilliger aan.

Bijenorchis
(5 juni 2020)
Onlangs zijn enkele bloeiende exemplaren van de bijenorchis gevonden in de EVZ Ubbergen-Groenlanden. Het is de eerste waarneming, nadat in 2013 in dit deel van de Ecologische Verbindingszone maaisel uit het Kranenburger Bruch is uitgestrooid. De bijenorchis komt ook elders op enkele locaties in de Gelderse Poort voor.

Reactie op plan zonnepark bij waterzuivering Kekerdom
(5 juni 2020)
In het kader van het partneroverleg natuur en landschap van de gemeente Berg en Dal hebben wij een reactie gegeven op de landschappelijke en ecologische inpassing van een gepland zonnepark bij de rioolzuivering aan de Botsestraat tussen Kekerdom en Millingen. Wij pleiten o.a. voor het rondom aanleggen van een voldoende brede en hoge beplanting van inheemse bomen en struiken die het park rondom aan het oog onttrekken. Daarnaast dient het park concreet bij te dragen aan versterking van de biodiversiteit, passend bij de omgeving.

Nieuwe uitgave Wandelpadenkaart Groesbeek
(15 augustus 2019)
Omdat de vorige druk was uitverkocht, hebben we een nieuwe uitgave van de Wandelpadenkaart Groesbeek uitgebracht. De kaart is weer helemaal up to date, inclusief de padnamen van de wandelpaden in het buitengebied. Dit jaar zijn nieuwe bordjes langs de paden geplaatst, van een aantal namen is de spelling aangepast. De kaart is voor 3,50 euro te koop bij o.a. VVV Nijmegen en Groesbeek en Bruna Groesbeek.

Zonnevelden in de gemeente Berg en Dal?
(29 juli 2019)
De Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek heeft een inspraakreactie gegeven op de concept Ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019 die de gemeente Berg en Dal heeft opgesteld. Ons algemene standpunt is dat zeer terughoudend moet worden omgegaan met het toestaan van zonnevelden op landbouwgronden. Alleen in combinatie met voldoende vergroeningsmaatregelen zou er een meerwaarde voor natuur en landschap te behalen kunnen zijn.
Aanvulling: n.a.v. de bespreking in de carrousel en voorafgaand aan de raadsvergadering hebben wij op 21 november 2019 nog een aanvulling naar de raad gestuurd.

Nieuwe padnaamborden geplaatst
(12 april 2019)
Op 10 april hebben wethouder Annelies Visser en voorzitter Gert Nieuwboer het nieuwe padnaambordje bij het Ganzepaedje aan de Cranenburgsestraat geplaatst. Alle onverharde paden in Groesbeek die sinds 2005 voorzien zijn van een bordje met een (veelal) historische naam, hebben nieuwe borden gekregen. En in de loop van het jaar zal ook een herdruk van de populaire Wandelpadenkaart Groesbeek worden uitgebracht.

Rabobank Clubkascampagne
(28 maart 2019)
Twee mooie houten zitbanken, dat is dit jaar ons doel in de Rabobank Clubkascampagne. We willen ze plaatsen in de natuurstroken van de EVZ Ubbergen-Groenlanden in de Ooijpolder. Het is een prachtige plek om van de natuur te genieten, even weg van de dagelijkse drukte. Iedereen komt tot rust op een bankje in de natuur, te midden van zingende vogels en rondfladderende vlinders.

Nieuw bestuurslid
(18 maart 2019)
Eind 2018 is Peter Verbeek toegetreden tot het bestuur. Daarmee is het bestuur weer op de volle sterkte van vijf personen. In het dagelijks leven is Peter als bioloog werkzaam bij Bureau Natuurbalans.

Oudere berichten (van voor 1 januari 2019) vindt u in het nieuwsarchief