Landschapselementen gemeente Berg en Dal

Maatwerk
Vanaf 2010 hebben wij een beheerovereenkomst met de gemeente (t/m 2015 Groesbeek, vanaf 2016 Berg en Dal) over het beheer van een groot aantal landschapselementen dat in bezit is van de gemeente. Het gaat o.a. om onverharde paden met bermen, een houtwal, een aantal hagen en twee percelen: de Uleput (Meerwijkse laan) en de Galgenhei (Nieuwe weg).

Omdat het om kleine landschapselementen gaat, veelal lange stroken berm of hagen, is het beheer kleinschalig en vraagt het maatwerk. Dit is vooral belangrijk wanneer we de natuurwaarden van deze elementen wilen vergroten. De stichting kan dit uitstekend organiseren, in samenwerking met De Ploegdriever en Landschapsbeheer Groesbeek.

Over de volgende elementen kunt u meer lezen op deze website:

Galgenhei
Uleput
Zandbaon
Holthuuzerpaedje
Heuvelse wal

Info over andere landschapselementen volgt